Giới thiệu về sổ tay chẩn đoán tâm động PDM

            GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY CHẨN ĐOÁN TÂM ĐỘNG PDM

                    (PSYCHODYNAMIC DIAGNOSTIC MANUAL)

                                                                                              BS.Phan Thiệu Xuân Giang

 PDM là gì? PDM viết tắt của cụm từ Psychodynamic Diagnostic Manual: sổ tay chẩn đoán tâm động, là một khung chẩn đoán nhằm cố gắng đánh giá toàn bộ mức hoạt động chức năng của một cá thể, ở cả mức độ sâu cũng như nông về cảm xúc, nhận thức, và xã hội. Khung chẩn đoán này hy vọng mang đến sự cải thiện về chẩn đoán và điều trị các rối loạn sức khoẻ tâm thần và cho phép một tầm hiểu biết đầy đủ hơn về chức năng của tâm trí , não bộ và sự phát triển của chúng. Mục tiêu của PDM là bổ sung cho những cố gắng của DSM và ICD trong 30 năm qua.

PDM dựa trên khoa học thần kinh hiện hành , nghiên cứu kết quả điều trị và những nghiên cứu thực nghiệm khác. Nghiên cứu về sự phát triển của não, sự trưởng thành của những quá trình tinh thần gợi ý rằng các kiểu cảm xúc, chức năng xã hội và hành vi liên quan đến nhiều lãnh vực làm việc cùng với nhau hơn là riêng rẽ. Những kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng liên quan đến tính phức tạp của các kiểu mẫu cảm xúc và xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu đã kết luận rằng bản chất của mối quan hệ trị liệu, phản ánh những mặt liên kết giữa tâm trí và não bộ cùng vận hành với nhau  trong bối cảnh quan hệ giữa con người với con người, dự đoán một kết quả có tính mạnh mẽ hơn bất kỳ tiếp cận điều trị nào.

Một số tác giả đã trình bày những chứng cớ rằng điều trị tập trung vào những triệu chứng riêng lẻ  hay những hành vi ( hơn là về nhân cách, cảm xúc và mối quan hệ với người khác) thì không có hiệu quả thậm chí có những thay đổi nhất định nào đó có tính hạn hẹp. Có nhiều xem xét gần đây chứng minh rằng ngoài việc làm giảm nhẹ triệu chứng, tiếp cận trị liệu dựa vào tâm động còn giúp cải thiện toàn bộ về cảm xúc và chức năng xã hội.

PDM được tạo thành bởi một sự cố gắng của các tổ chức chính đại diện cho những nhà chuyên môn làm việc trong lãnh vực sức khoẻ tâm thần có định hướng về phân tâm, đó là Hiệp hội phân tâm học Hoa Kỳ, Hiệp hội phân tâm Quốc tế,   nhóm phân tâm của hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ, Hội hàn lâm phân tâm Hoa Kỳ, Ủy ban thành viên về phân tâm trong công tác xã hội lâm sàng.

Khung chẩn đoán được PDM thiết lập một cách có hệ thống mô tả:

-Chức năng nhân cách khoẻ mạnh và nhân cách bị rối loạn

-Bảng đánh giá chức năng tinh thần của cá thể  bao gồm các kiểu mẫu có liên quan đến hiểu và biểu lộ những cảm nhận, đối mặt với stress và lo âu, quan sát cảm xúc và hành vi của chính bản thân, hình thành những phán xét đánh giá về đạo đức

-Các kiểu triệu chứng bao gồm sự khác biệt trong mỗi cá thể về kinh nghiệm chủ quan về những triệu chứng

PDM thêm vào một khía cạnh cần thiết cho những hệ thống chẩn đoán hiện nay. Ngoài việc xem xét những kiểu triệu chứng được mô tả trong các nguyên tắc phân loại hiện có, nó cho phép nhà lâm sàng mô tả và phân loại các kiểu nhân cách, những khả năng xã hội và cảm xúc có liên quan, nét riêng về tinh thần, những kinh nghiệm cá nhân về các triệu chứng. Nó cung cấp một khung để cải thiện việc điều trị và hiểu được cả hai nguyên nhân về sinh học và tâm lý của sức khoẻ và các bệnh lý về tâm thần.

Theo PDM: Sổ tay chẩn đoán tâm động xuất bản lần đầu tiên 2006

Hệ thống chẩn đoán DC: 0-3