Tiểu dầm

                                              TIỂU DẦM

 

Định nghĩa và các đặc tính:

Định nghĩa: Tiểu dầm có lịch sử lâu dài, được chắc đến trong y văn Ai cập vào khoảng 1550 trước công nguyên.

Thuật ngữ tiểu dầm Enuresis được định nghĩa như là một sự đi tiểu  trên giường hay trong quần không tự ý  hay có ý lập đi lập lại mà xảy ra đã quá tuổi được cho rằng trẻ có thể kiểm soát đi tiểu.Theo DSM-IV-TR tuổi lên 5 hoặc mức phát triển ngang với tuổi 5. Hành vi có ý nghĩa lâm sàng nếu xảy ra 2 lần một tuần và xảy ra ít nhất 3 tháng liên tục. Tuy nhiên nó cũng được xem là có ý nghĩa khi có khó chịu rõ rệt hay suy kém trong các lãnh vực chức năng quan trọng. Tiểu dầm không bị gây ra bởi bệnh lý y khoa hay các thuốc có ảnh hưởng lên sự đi tiểu.

Có 3 kiểu tiểu dầm:

Tiểu dầm ban đêm

Tiểu dầm ban ngày

Loại hỗn hợp: tiểu dầm cả ban ngày, ban đêm

Có cách phân loại khác:

Tiểu dầm nguyên phát và tiểu dầm thứ phát

Tiểu dầm nguyên phát biểu hiện sự cắm chốt (Fixation)

Tiểu dầm thứ phát biểu hiện sự thoái lùi (Regression)

Tỷ lệ lưu hành và các đặc tính:

Ở Hoa Kỳ, có khoảng 15-20% trẻ 5 tuổi có tiểu dầm.

Trong những nghiên cứu của Fischel và Liebert (2000), tỷ lệ lưu hành thay đổi theo tuổi, 33% ở trẻ 5 tuổi; 25% ở trẻ 7 tuổi; 15% ở trẻ 9 tuổi; 8% ở trẻ 11 tuổi; 4% ở trẻ 13 tuổi; 3% ở trẻ 15-17 tuổi.Trong những trẻ này 75% cho thấy có tiểu dầm ban đêm ; tiểu dầm ban ngày ít gặp hơn.Có sự khác biệt về giới tính, 60% trẻ tiểu dầm là trẻ nam. Khoảng từ tuổi 4-6 tỷ lệ giữa trẻ nam và nữ ngang bằg nhau; nhưng khi khoảng 11 tuổi thì tỷ lệ nam gấp đôi nữ; tiểu dầm cũng có thể khác nhau ở tầng lớp xã hội, ở Mỹ, tỷ lệ lưu hành nhiều hơn ở những tầng lớp kinh tế xã hội kém thuận lợi.

Không có bằng chứng hiện tại có sự khác biệt về mặt chủng tộc.

Các yếu tố đi kèm:

Các vấn đề về chú ý và tăng động thường xảy ra cùng với tiểu dầm.

Trẻ tiểu dầm cũng thường có những hành vi như: cư xử sai lệch, lo âu, kém trưởng thành, học kém.

Qúa trình phát triển:

Cả tiểu dầm ban ngày và ban đêm đều tự giới hạn, tức là trẻ có khuynh hướng tự khỏi mà không cần điều trị. Tỷ lệ giảm ở nữ cao hơn ở nam: 71% nữ và 44% nam ở tuổi từ 4-6 tuổi tự động ngưng tiểu dầm. Có những phương pháp trị liệu có hứa hẹn tốt cho tiểu dầm bao gồm thuốc, các kỹ thuật hành vi, dụng cụ báo thức…