Phát triển vận động

 Hình ảnh minh hoạ các điểm mốc phát triển vận động thô  từ 1-6 tháng 

                    Prone: Tư thế nằm sấp

                    Supine: Tư thế nằm ngửa

                    Sitting: Tư thế ngồi

                    Standing: Tư thế đứng

                    Hypotonia: Giảm trương lực cơ

                    Hai slide hình cuối minh hoạ trẻ có trương lực giảm thấp (trẻ mềm nhão)

                    Tác giả: Cô Barbara Hodge là chuyên viên vật lý trị liệu  Hoa Kỳ