Các mốc phát triển vân động và phát triển tâm trí

CÁC MỐC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG  VÀ PHÁT TRIỂN TÂM TRÍ

Phát triển tâm vận động trong những tháng đầu đời là điều hết sức quan trọng vì nó là nền tảng cho sự phát triển sau này. Ngôi nhà muốn vững chắc thì phải có nền móng vững chắc. Các bài tập sau có thể giúp trẻ phát triển các mốc vận động và tâm trí theo độ tuổi.

Từ 0-1 tháng:

Mục tiêu 1: Trong khi ngồi được trợ giúp, trẻ giữ được đầu về phía trước, góc giữa cằm và ngực không quá 45 độ.

Các chiến lược hướng dẫn:

         1.     Trợ giúp trẻ ở tư thế thân thẳng. Khi trẻ nằm sấp, kéo hai chân trẻ thẳng ra một cách nhẹ nhàng nhằm giúp cho lưng có hình cong.

         2.     Để trẻ nằm sấp, dùng ngón tay vuốt nhẹ trên cột sống giúp cho lưng thẳng.

         3.     Để trẻ nằm trên một gối chêm hình chữ V nhỏ. Lập lại bước 2. Để đồ vật trong tầm nhìn của trẻ, khoảng 50 cm cách mũi trẻ và kích thích để giúp trẻ nhìn.

         4.     Để trẻ nằm sấp  trên một gối cuộn. Kéo chân trẻ tới lui một cách nhẹ nhàng.

         5.     Giữ thân trẻ để trẻ ngồi trong lòng bạn mặt nhìn vào bạn. Lắc lư trẻ tới lui.

Mục tiêu 2: Khi trẻ được giữ quanh thân ở tư thế nâng người sấp, trẻ  giữ đầu hoàn toàn ở tư thế gục xuống với góc giữa cằm và ngực không quá 45 độ.

Các chiến lược hướng dẫn:

         1.     Có đầy đủ tiêu chuẩn trong mục tiêu 1 ( giữ đầu về phía trước, góc giữa cằm và ngực không quá 45 độ)

         2.     Đặt trẻ nằm trên lòng bạn. Để đầu trẻ tựa vào chân. Lắc lư trẻ tới lui. Giảm trợ giúp đầu và cho phép trẻ gồng các cơ lên.

         3.     Để trẻ nằm sấp. Nói chuyện với trẻ và khuyến khích trẻ nhìn lên.

         4.     Để trẻ nằm sấp trên một gối lớn hay bóng lớn. Xoay bóng hay gối nhẹ nhàng theo nhiều hướng khác nhau. Giữ quanh thân người trẻ. Vỗ nhẹ bóng hay gối cho trồi lên, xẹp xuống  để trẻ được thư giãn.

         5.     Để trẻ ở trước gương nhằm giúp trẻ có thể nhìn thấy hình ảnh của mình. Giữ quanh thân người trẻ và đưa trẻ gần về phía gương. (Còn tiếp)