Nghiện và lệ thuộc chất gây nghiện

NGHIỆN VÀ LỆ THUỘC:Lạm dụng chất: là một kiểu  sử dụng thuốc mà người ta dựa vào thuốc đó lâu dài và quá mức, cho phép nó chiếm một phần quan trọng trong đời sống của họ. Một tình trạng tiến triển nhiều hơn của việc lạm dụng thuốc là lệ thuộc chất ( Subtance dependence), cũng được mọi người hiểu là NGHIỆN ( Addiction).

Người lệ thuộc chất gây nghiện là người phát triển một sự lệ thuộc thể chất vào một thuốc ngoài việc lạm dụng thuốc đó ( Lạm dụng+ lệ thuộc thể chất). Họ cần sử dụng thuốc để cảm thấy bình thường. Sự lệ thuộc thể chất này thường đi kèm bởi việc dung nạp đối với thuốc đó, vì thế người sử dụng cần liều cao hơn để đạt được tác dụng mong muốn. Người đó cũng có thể trải nghiệm không thoải mái, đôi khi là hội chứng cai nghiện nguy hiểm nếu người đó dừng thuốc một cách bất ngờ. Các triệu chứng này có thể bao gồm đau cơ, co thắt cơ, lo âu, vã mồ hôi, buồn nôn và đối với một số thuốc thậm chí có thể gây co giật và chết. Các triệu chứng cai nghiện có thể bắt đầu từ vài giờ sau liều cuối cùng và có khuynh hướng gia tăng cường độ trong vài ngày trước khi giảm đi.

Có nhiều loại thuốc khác nhau bị lạm dụng hoặc gây nghiện như các thuốc êm dịu, gây ngủ, các thuốc chống lo âu, các thuốc á phiện  và các thuốc kích thích tâm thần. Các thuốc bị lạm dụng có một tính chất chung: Chúng tạo ra sự hoạt hoá tâm thần vận động qua một số phần trong giới hạn liều của chúng. Đó là, ở mức  sử dụng nào đó, những thuốc này làm cho người sử dụng cảm thấy có năng lượng và trong kiểm soát. Tác dụng phổ biến này dẫn đến một giả thuyết rằng các thuốc bị lạm dụng có thể tất cả đều hoạt động trên cùng một đích như nhau ở trong não, là các tế bào thần kinh có kết hợp với hoạt động tâm thần vận động.Hình ảnh não của những đối tượng sử dụng Nicotine cho thấy rằng nhiều vùng não có biểu hiện gia tăng hoạt động do thuốc bao gồm nhân Accumbens, hạnh nhân , đồi thị và  vỏ não trán trước. Tất cả những cấu trúc này nhận phóng chiếu từ các neuron dopamine.