Hạnh nhân và " trí nhớ cảm xúc"

                   HẠNH NHÂN VÀ TRÍ NHỚ CẢM XÚCHạnh nhân (Amygdala) có vai trò như một vùng não chính có nhiệm vụ đối với xử lý, diễn dịch và tổng hợp các thông tin liên quan đến cảm xúc ( Clugnet & LeDoux, 1990). Giống như nhân lục ( Locus ceruleus) đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển sự cảnh giác, hạnh nhân đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý các nối kết hướng tâm và ly tâm liên quan đến chức năng cảm xúc. Hạnh nhân nhận thông tin thu vào trực tiếp từ đồi thị ( thalamus), hải mã ( hippocampus) ( qua các đường đa phóng chiếu), vỏ não khứu giác, và những vùng cảm giác khác của vỏ não cũng như từ những hệ thống gây cảnh giác khác nhau ở thân não. Hạnh nhân xử lý và quyết định giá trị cảm xúc của thông tin cảm giác đơn giản được thu nhận vào , tri giác về thông tin đa cảm giác phức tạp, quá trình từu tượng về nhận thức phức tạp, ngay cả đáp ứng một cách đặc hiệu với các kích thích phức tạp liên quan đến xã hội. Tiếp theo sau đó, hạnh nhân điều khiển đáp ứng của sinh vật đối với thông tin cảm xúc bằng cách gửi những đường phóng chiếu đến các vùng não liên quan đến vận động ( hành vi) , hệ thần kinh tự động, và những vùng nội tiết thần kinh của hệ thần kinh trung ương. Trong một loạt những nghiên cứu nổi tiếng của LeDoux và cộng sự đã chứng minh vai trò chính yếu của hạnh nhân trong trí nhớ “ cảm xúc” . Các động vật, bao gồm cả con người giữ lại  được thông tin về cảm xúc và thông tin nhận thức, việc giữ thông tin cảm xúc là điều thiết yếu trong cả hai quá trình điều chỉnh bình thường và bất thường của lo âu. Vị trí ở vùng viền (limbic areas)  mà những kiểu hoạt động thần kinh đi kèm với đe doạ -trở nên sợ hãi được hoạt hoá qua trung gian các hệ thống dẫn truyền thần kinh monoamine của hệ thống lưới hoạt hoá ( reticularactivating system).