Liên hệ

BS Phan Thiệu Xuân Giang

Email:giangphanxuan@yahoo.com  hoặc drgiangphan@gmail.com

ĐT: 0903379563 

Phòng khám:- Đa khoa Thiên Phước, 269-Điện Biên Phủ-F7-Q.3-TP.HCM

Phòng khám Quốc Tế IMC ( International Medical Center), 1 Hàn Thuyên-District 1-HCM City