Các thuốc kích hoạt tâm thần

PHÂN LOẠI CÁC THUỐC KÍCH HOẠT TÂM THẦN: (Psychoactive drugs)

 Có sự khó khăn trong việc phân loại hàng ngàn thuốc kích hoạt tâm thần ( psychoactive drugs). Phân loại dựa trên cấu trúc hoá học của thuốc đã không được thành công cho lắm bởi vì thuốc có cấu trúc giống nhau nhưng lại có tác dụng hoàn toàn khác nhau, ngược lại những thuốc có cấu trúc khác nhau nhưng lại có tác dụng rất giống nhau. Sơ đồ phân loại dựa trên các thụ thể trong não cũng là một vấn đề, bởi vì các thuốc đơn có thể hoạt động trên nhiều thụ thể khác nhau. Những vấn đề tương tự cũng gặp phải khi phân loại dựa trên hoá chất thần kinh mà thuốc có ảnh hưởng , bởi vì có nhiều thuốc hoạt động trên hơn một hoá chất dẫn truyền thần kinh. Hệ thống phân loại được sử dụng trong tài liệu này chia các thuốc ra làm 7 nhóm theo tác dụng kích hoạt tâm thần được báo cáo nhiều nhất mà một thuốc tạo ra. Các nhóm này được phân loại nhỏ hơn thành các phân nhóm có chứa từ một vài cho đến hàng ngàn những hoá chất khác nhau.

 PHÂN LOẠI CÁC THUỐC KÍCH HOẠT TÂM THẦN:

       I.               Thuốc gây ngủ, êm dịu, chống lo âu:

    Các barbiturate ( thuốc chống động kinh phenobarbital, thuốc gây mê), rượu

    Các benzodiazepine: Diazepam ( Valium)

II.             Thuốc chống loạn thần:

    Phenothiazines: Clorpromazine

    Butyrophenones: Haloperidone

    Các thuốc thế hệ mới hơn như Risperidone, Olanzapine, Clozapine

III.Thuốc chống trầm cảm:

      Các thuốc ức chế men monoamine oxidase ( MAO)

      Các thuốc chống trầm cảm 3 vòng (TCA): Tofranil, Anafranil, Elavil…

      Các thuốc chống tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI): Fluoxetine ( Prozac),

      Sertraline ( Zoloft); Paroxetine (Paxil)….

       IV.Các thuốc ổn định khí sắc:

      Lithium

      Sodium Valproate

      Carbamazepine…

V. Các thuốc giảm đau á phiện:

    Morphine, codein, heroin

VI. Các thuốc kích thích tâm thần vận động:

     Cocaine, Amphetamine, Caffeine, Nicotine

VII.Các thuốc gây ảo giác:

      Các chất kháng choline: Atropine

      Noradrenergic: Mescaline

      Serotonergic: LSD ( Lysergic acid diethylamide)

      Terahydrocannabiol: Marijuana