Giới thiệu

      Tâm lý thần kinh ( neuropsychology) là một chuyên ngành thuộc tâm lý học (psychology) nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với chức năng của não bộ. Tâm lý học thần kinh nghiên cứu hoạt động của não liên quan đến hành vi của con người. Với sự tiến bộ của khoa học, đặc biệt là về hình ảnh học thần kinh ( neuroimaging) chúng ta có nhiều hiểu biết hơn về chức năng của não bộ, điều này giúp khám phá nhiều bệnh lý và các rối loạn mà trước đây người ta còn chưa biết đến hay rất mù mờ. Hiện nay trên thế giới ngành khoa học thần kinh ( neuroscience) đang phát triển nhanh và mạnh, con người ngày càng hiểu biết hơn về hoạt động của não bộ và có nhiều ứng dụng liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị. Riêng ở Việt Nam, tâm lý học thần kinh, khoa học thần kinh là một ngành còn quá mới, chưa có những nơi thực hành và nghiên cứu sâu về lãnh vực này. Website này thiết kế nhằm giúp các sinh viên và những nhà chuyên môn có liên quan đến chuyên ngành này học hỏi, trao đổi kiến thức và thông tin nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc của mình. Website tamlyhocthankinh.tk ra mắt bạn đọc vào ngày 1/12/2009 và còn đang được chỉnh sửa để hoàn thiện hơn.