Các dấu hiệu gợi ý trẻ có thể bị chậm phát triển trí tuệ

CÁC DẤU HIỆU GỢI Ý TRẺ CÓ THỂ BỊ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Mẹ có vấn đề khó khăn trong chuyển dạ

Gia đình có tiền sử nghiện rượu hay sử dụng chất gây nghiện

Môi trường ở nhà không đủ những kích thích giúp trẻ phát triển

Gia đình nghèo

Trẻ bị suy dinh dưỡng

Trẻ bị chấn thương đầu

Trẻ là nạn nhân của lạm dụng hay phớt lờ

Phát triển ngôn ngữ của trẻ bị chậm trễ

Các khả năng về thể chất của trẻ không phát triển so với mốc tuổi

Trẻ có khó khăn trong việc theo hướng dẫn bằng lời nói

Trẻ có khó khăn trong việc hiểu được môi trường xung quanh

Khả năng xã hội của trẻ bị chậm trễ

Trẻ nhìn chung chậm hơn so với trẻ khác cùng lứa tuổi

Trẻ có nhiều khó khăn ở trường học

Trẻ có  các đặc điểm về thể chất của một vài kiểu chậm phát triển trí tuệ ( Ví dụ như hội chứng Down).

Trên đây không phải là những dấu hiệu để chẩn đoán mà chỉ là những dấu hiệu chỉ ra trẻ có nguy cơ đối với chậm phát triển trí tuệ. Nếu trẻ càng có nhiều dấu hiệu trên thì càng phải đưa trẻ đi khám để xác định, đánh giá và chẩn đoán sớm. Phát hiện sớm và can thiệp sớm sẽ mang lại kết quả tốt hơn trong đa số các trường hợp.

Các dấu hiệu cảnh báo tự kỷ