Thông báo dành cho các bạn sinh viên năm 04-khoa tâm lý học-Đại học Văn Hiến

Ngày đăng: Dec 29, 2009 6:28:21 AM

Các bạn có thể trao đổi thêm về bài kiểm tra giữa kỳ nếu thấy cần thiết để rút kinh nghiệm cho mình.

Điểm thi đã gửi cho khoa.