TRẺ TỰ KỶ

Trắc nghiệm: (chọn 1 câu đúng nhất)

Tự kỷ là: