Nghiên cứu về tác động của stress tuổi ấu thơ đối với sự phát triển của não và trầm cảm chính

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA STRESS TUỔI ẤU THƠ ĐỐI VỚI VIỆC GIẢM THỂ TÍCH CỦA VỎ NÃO TRÁN TRƯỚC VÀ HẢI MÃ TRONG TRẦM CẢM CHÍNHStress về cảm xúc sớm đi kèm với nguy cơ bị trầm cảm sau này, những sự kiện gây stress trong cuộc sống  cũng góp phần vào sự phát triển những chu kỳ trầm cảm. Nghiên cứu này nhằm tìm ra xem có phải stress ở tuổi nhỏ có liên quan đến sự thay đổi cấu trúc não ở những bệnh nhân bị trầm cảm chính ( Major Depression). Nghiên cứu được thực hiện trên 43 bệnh nhân bị trầm cảm chính, tuổi trung bình là 44 cùng với các đối tượng chứng khoẻ mạnh có cùng giới tính, kỹ thuật sử dụng là hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) độ phân giải cao ( high-resolution). Các yếu tố sau đây được thực hiện: Phân tích quan tâm đến vùng hải mã, đo lường hình thái của các vùng não ( Voxel-based morphometry), đánh giá về stress ở tuổi ấu thơ. Người ta quan sát thấy rằng thể tích chất trắng của hải mã và thể tích chất xám của vỏ não trán trước nhỏ hơn một cách rõ rệt ở những bệnh nhân bị trầm cảm so với những người khoẻ mạnh trong nhóm chứng. Đặc biệt là chất trắng của vùng hải mã bên trái nhỏ hơn ở những bệnh nhân bị phớt lờ về mặt cảm xúc ở tuổi ấu thơ so với những người không bị tình trạng này. Đối với những bệnh nhân nam giới, ảnh hưởng này thấy ở cả hải mã bên trái lẫn bên phải. Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy lạm dụng về thân thể trong thời kỳ ấu thơ có ảnh hưởng đến thể tích chất xám của vỏ não trán trước ở những đối tượng khoẻ mạnh. Cả hai yếu tố: phớt lờ về cảm xúc và bất thường về cấu trúc não dự báo thời gian tích lũy bệnh lý, cũng có một sự liên quan có ý nghĩa giữa phớt lờ về cảm xúc và thể tích vùng trán trước, chất trắng của hải mã trong suốt quá trình bệnh lý. Phớt lờ về cảm xúc ở tuổi nhỏ đưa đến thay đổi chất trắng ở vùng hải mã trên những bệnh nhân bị trầm cảm, ảnh hưởng ở bên trái và ở nam giới. Thú vị nhất là stress ở tuổi nhỏ và thể tích cấu trúc của não dự báo một cách độc lập quá trình bệnh lý tích lũy. Các đối tượng có cả hai yếu tố, thay đổi cấu trúc của não và bị phớt lờ về cảm xúc ở tuổi nhỏ dường như có nguy cơ rất cao sẽ phát triển thành một quá trình bệnh lý nặng nề.

Theo DocGuide.com