Nghiên cứu về MRI chức năng về việc giảm bớt hành vi lập đi lập lại ở người tự kỷ

THEO DÕI BẰNG MRI CHỨC NĂNG (fMRI) VỀ VIỆC GIẢM BỚT HÀNH VI LẬP ĐI LẬP LẠI Ở NGƯỜI TỰ KỶ: HAI CA NGHIÊN CỨU  Tự kỷ được đặc trưng bởi sự hoạt hoá bất thường của não trán trước trong khi kiểm soát nhận thức. Trong nghiên cứu này, hình ảnh cộng hưởng từ chức năng ( fMRI) được sử dụng để xem xét hoạt động của não trong khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn ở 2 người nam bị tự kỷ có chức năng cao trước và sau 12 tuần được điều trị bằng Citalopram là một loại thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc ( SSRI). Một người cho thấy có giảm đi hành vi lập lại rõ ràng và người khác thì lại có biểu hiện hơi xấu hơn. Hoạt hoá não tương ứng với vùng trán trước chỉ xảy ra ở người có biểu hiện cải thiện những triệu chứng hành vi lập đi lập lại. Những phát hiện này gợi ý rằng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng ( fMRI) có thể làm sáng tỏ những cơ chế hoạt động có  tiềm năng đối với những can thiệp có mục tiêu cho rối loạn tự kỷ.

Theo Docguide.com