Vùng hải mã và chức năng trí nhớ trong stress

Ngày đăng: Dec 30, 2009 2:31:19 AM

Vùng hải mã liên quan đến việc dự trữ những thông tin cảm giác khác nhau và rất nhạy cảm với hoạt hoá “ stress” . Hải mã có vai trò quan trọng trong việc giữ và gợi lại  trí nhớ về cảm xúc và nhận thức . Bất kỳ tình trạng cảm xúc nào có liên quan đến cảnh giác hay đe doạ đều có thể thay đổi chức năng của hải mã, thay đổi hiệu quả và bản chất của việc giữ và gợi lại thông tin. Đe doạ làm thay đổi khả năng giữ lại một số kiểu thông tin nhận thức của hải mã và những vùng vỏ não có nối kết với ( thông tin nhận thức qua lời nói chẳng hạn) nhưng lại không ảnh hưởng đến việc giữ lại những thông tin khác ( ví dụ thông tin không qua lời nói).stress Xem tiếp...