Trị liệu hoà nhập cảm giác

Ngày đăng: Dec 13, 2009 11:41:57 AM

Hoà nhập cảm giác là gì? -Là khả năng thu thập, phân loại và nối kết các thông tin từ thế giới xung quanh

Qúa trình này được thực hiện bởi hệ thần kinh trung ương

Thông tin đi vào qua các giác quan: mắt, mũi, da, tai, lưỡi…

Tuỷ sống và não phân loại và nối kết các thông tin này

Theo quá trình phát triển bình thường, quá trình hoà nhập cảm giác này diễn ra một cách tự động, chúng ta không cần phải “ nghĩ” về nó... xem tiếp