Trị liệu hành vi cho trẻ có rối loạn tăng động kém chú ý

Ngày đăng: Dec 31, 2009 7:17:11 AM

 Điều trị tâm lý xã hội là một phần quan trọng đối với rối loạn tăng động kém chú ý. Tài liệu khoa học, viện sức khoẻ tâm thần quốc gia và những tổ chức nghề nghiệp đều đồng ý rằng điều trị tâm lý xã hội định hướng hành vi, cũng được gọi là trị liệu hành vi ( behaviour therapy) hay bổ trợ hành vi ( Behavioural Modification) và thuốc kích thích tâm thần ( Stimulant medication) có một chứng cớ nền tảng về chứng cớ khoa học chứng minh được hiệu quả của những phương pháp này. Bổ trợ hành vi là một điều trị không phải y học có một nền tảng chứng cớ rõ ràng. Xem tiếp...