Tiểu dầm

Ngày đăng: Jan 12, 2010 7:6:47 AM

Định nghĩa và các đặc tính:

Định nghĩa: Tiểu dầm có lịch sử lâu dài, được chắc đến trong y văn Ai cập vào khoảng 1550 trước công nguyên.

Thuật ngữ tiểu dầm Enuresis được định nghĩa như là một sự đi tiểu  trên giường hay trong quần không tự ý  hay có ý lập đi lập lại mà xảy ra đã quá tuổi được cho rằng trẻ có thể kiểm soát đi tiểu.Theo DSM-IV-TR tuổi lên 5 hoặc mức phát triển ngang với tuổi 5. Hành vi có ý nghĩa lâm sàng nếu xảy ra 2 lần một tuần và xảy ra ít nhất 3 tháng liên tục. Tuy nhiên nó cũng được xem là có ý nghĩa khi có khó chịu rõ rệt hay suy kém trong các lãnh vực chức năng quan trọng. Tiểu dầm không bị gây ra bởi bệnh lý y khoa hay các thuốc có ảnh hưởng lên sự đi tiểu.Xem tiếp...