Sức mạnh của ngôn ngữ không lời

Ngày đăng: Dec 27, 2009 1:55:29 PM

Vẫn biết ngôn ngữ là phương tiện được dùng hằng ngày để chuyển tải thông điệp trong công việc cũng như giao tiếp. Tuy nhiên, có những điều không phải lúc nào cũng được nói ra bằng ngôn ngữ, thậm chí có khi ngôn ngữ được phát ra nhưng người nghe lại đón nhận một thông điệp khác thông qua ánh mắt, cử chỉ… Chẳng hạn, một người nói không thích mua món đồ nọ nhưng mắt lại cứ dán vào món đồ ấy, tương tự, sếp của bạn bảo sẽ xem xét việc thăng chức cho bạn nhưng trong khi nói, cô ấy lại khoanh tay và cười gượng gạo… Xem tiếp...