Rối loạn lo âu chia cách

Ngày đăng: Jan 04, 2010 7:53:31 AM

Đặc tính chẩn đoán: Đặc tính chủ yếu của rối loạn lo âu chia cách là lo âu quá mức liên quan đến chia cách khỏi nhà hoặc khỏi những người mà cá nhân đó gắn bó với ( Tiêu chuẩn A). Loại lo âu này vượt quá mức mong đợi đối với mức phát triển của cá thể đó. Xáo trộn này phải kéo dài một thời kỳ ít nhất là 4 tuần( Tiêu chuẩn B), bắt đầu trước 18 tuổi ( Tiêu chuẩn C) và gây ra khó chịu có ý nghĩa trên lâm sàng hoặc suy kém về xã hội, học tập ( nghề nghiệp) hay các lãnh vực thực hành chức năng quan trọng khác ( Tiêu chuẩn D). Chẩn đoán này không thực hiện được nếu lo âu xảy ra trong quá trình của rối loạn phát triển lan toả, tâm thần phân liệt hoặc rối loạn loạn thần khác hoặc ở trẻ vị thành niên hay người lớn , nếu nó  phù hợp hơn với rối loạn hoảng loạn có kèm theo sợ khoảng rộng (Tiêu chuẩn E).cách Xem tiếp...