Phương pháp làm việc với trẻ có khó khăn về trí nhớ thị giác

Ngày đăng: Jan 15, 2010 8:14:55 AM

         1. Thu hút sự chú ý của trẻ bằng  những hình ảnh, màu sắc, các đề mục gạch dưới, mũi tên….

         2. Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thông tin thị giác nhiều lần trước khi đòi hỏi trẻ phải nhớ nó

         3. Giảm đi các yếu tố gây xao nhãng về thị giác bằng cách cách ly thông tin mà bạn muốn trình bày cho trẻ ( Ví dụ: che thông tin khác trên trang giấy, chỉ tiếp xúc với một phần của bức tranh trong một khoảng thời gian…)

        4. Khi trẻ cần nhớ lại thông tin, cung cấp các gợi ý về thị giác nhằm giúp trẻ nhớ lại thông tin trước đây đã được trình bày ( Ví dụ :sử dụng những từ khóa được viết trên bảng , tiếp xúc với một phần hay toàn bộ bức tranh …).Xem tiếp...