Phương pháp làm việc với trẻ có khó khăn về trí nhớ thính giác

Ngày đăng: Jan 14, 2010 3:13:59 AM

1.Đảm bảo rằng trẻ đã được kiểm tra thính lực 2.Thu hút sự chú ý của trẻ đến những điểm cốt lõi trong giao tiếp thông qua thính giác ( Ví dụ: lập lại những điểm quan trọng, gọi trẻ bằng tên, nói cho trẻ biết thông tin nào đặc biệt quan trọng…)

3.Cung cấp cho trẻ nhiều hướng dẫn , giải thích …hơn là chỉ một lần trước khi yêu cầu trẻ nhớ lại

4.Khi trẻ cần nhớ lại thông tin, cung cấp các gợi ý thính giác nhằm giúp trẻ nhớ lại thông tin trước đây đã được trình bày ( Ví dụ: Hãy nhớ lại ngày hôm qua cô nói về….)

5.Cung cấp thông tin thị giác nhằm trợ giúp thông tin trẻ nhận qua thính giác ( Vừa nói cho trẻ nghe vừa chỉ cho trẻ thấy). Xem tiếp...