Phân tích của Skinner về hành vi lời nói ( Verbal Behaviour)

Ngày đăng: Dec 31, 2009 4:15:34 AM

Skinner (1957) cho rằng ngôn ngữ là  hành vi học được và những nguyên lý cơ bản về hành vi tương tự tạo thành nền tảng của phân tích hành vi ứng dụng cho hành vi lời nói.

Theo Skinner (1957), con người  có  được khả năng nói và hiểu được ngôn ngữ nhiều theo cách thức giống như họ học được những hành vi khác như là với tay, nắm bắt đồ vật, bò và bước đi. Hành vi vận động liên quan đến sự chuyển động của dây thanh âm được gọt giũa bởi ảnh hưởng của những vận động này tác động đến người khác.Một trẻ nhỏ khóc và người lớn chú ý đến ( yếu tố củng cố) trẻ theo nhiều cách khác nhau. Vì thế khóc từ từ trở thành một dạng giao tiếp xã hội. Ngôn ngữ có những tính chất đặc biệt mà ở đó liên quan đến tương tác xã hội giữa người nói và người nghe. Xem tiếp...