Phát triển vận động thô

Ngày đăng: Dec 14, 2009 5:19:16 PM

Các điểm mốc phát triển vận động rất quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, nó giúp chúng ta đánh giá được tình trạng hệ thống thần kinh cơ của trẻ. Nó cũng giúp cúng ta phát hiện sớm một số các rối loạn về phát triển như bại não chẳng hạn. Xem tiếp