Những dấu hiệu có thể giúp phát hiện trẻ có rối loạn hành vi hoặc xáo trộn cảm xúc

Ngày đăng: Jan 03, 2010 1:38:9 AM

Có ít hoặc không có bạn bè

Có những vấn đề với họ hàng trong gia đình

Có những vấn đề trong mối quan hệ với thầy cô giáo

Hành vi tăng động, biểu hiện bằng gia tăng hoạt động quá mức

Tự gây hại cho bản thân hoặc tấn công người khác. Xem tiếp...