Nghiện và lệ thuộc chất gây nghiện

Ngày đăng: Jan 05, 2010 2:12:43 AM

Lạm dụng chất: là một kiểu  sử dụng thuốc mà người ta dựa vào thuốc đó lâu dài và quá mức, cho phép nó chiếm một phần quan trọng trong đời sống của họ. Một tình trạng tiến triển nhiều hơn của việc lạm dụng thuốc là lệ thuộc chất ( Subtance dependence), cũng được mọi người hiểu là NGHIỆN ( Addiction). Xem tiếp...