Nghiên cứu về tác động của stress ở tuổi nhỏ trên sự phát triển của não và trầm cảm chính

Ngày đăng: Feb 13, 2010 12:23:58 PM

Stress về cảm xúc sớm đi kèm với nguy cơ bị trầm cảm sau này, những sự kiện gây stress trong cuộc sống  cũng góp phần vào sự phát triển những chu kỳ trầm cảm. Nghiên cứu này nhằm tìm ra xem có phải stress ở tuổi nhỏ có liên quan đến sự thay đổi cấu trúc não ở những bệnh nhân bị trầm cảm chính ( Major Depression). Nghiên cứu được thực hiện trên 43 bệnh nhân bị trầm cảm chính, tuổi trung bình là 44 cùng với các đối tượng chứng khoẻ mạnh có cùng giới tính, kỹ thuật sử dụng là hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) độ phân giải cao ( high-resolution). Các yếu tố sau đây được thực hiện: Phân tích quan tâm đến vùng hải mã, đo lường hình thái của các vùng não ( Voxel-based morphometry), đánh giá về stress ở tuổi ấu thơ. Xem tiếp...