Mối liên hệ giữa nhận thức và cảm xúc trong quá trình phát triển

Ngày đăng: Jan 06, 2010 9:58:4 AM

Rõ ràng là một số loại cảm xúc được biểu hiện chủ yếu hơn trong một thời kỳ phát triển so với những loại cảm xúc khác. Những cảm xúc ở giai đoạn khởi đầu có nhiệm vụ như là những chức năng đáp ứng. Ví dụ như những trẻ nhũ nhi khoẻ mạnh kích thích tương tác xã hội để tạo nên sự phát triển và gia tăng trợ giúp xã hội bằng cách mỉm cười một cách đều đặn và thường xuyên đúng vào lúc ai đó đi qua tầm nhìn của trẻ.

Mặt khác nếu giai đoạn sớm này mất điều chỉnh theo hai hướng hoặc là quá mức hoặc là dưới mức, trẻ trở nên mất đáp ứng và có thể dẫn đến tâm bệnh lý. Ví dụ như biểu lộ giận dữ và buồn rầu với cường độ cao ở giai đoạn biết đi có liên hệ một cách có ý nghĩa với những nét dễ bị nhiễu tâm vào lúc trẻ được  3,5 tuổi ( Abe & Izard, 1999b). Xem tiếp...