Khám phát triển thần kinh ở trẻ sơ sinh

Ngày đăng: Mar 24, 2010 3:56:25 AM

Khám thần kinh phát triển ở trẻ sơ sinh tập trung vào sự phát triển của trương lực cơ, các phản xạ, các đáp ứng cảm giác và hành vi.

Khám được khởi đầu bằng việc quan sát cẩn thận trẻ trước khi thực hiện bất kỳ một đụng chạm hay kích thích cảm giác nào. Sau đó, quan sát trẻ đáp ứng với những nghiệm pháp thăm khám khác nhau , điều này cung cấp thông tin thêm về chức năng của hệ thần kinh trung ương. Tất cả mọi trẻ nhũ nhi đều phải được thăm khám một cách nhẹ nhàng, tránh các vận động đột ngột, lượng giá tính ổn định sinh lý của trẻ một cách cẩn thận, đánh giá vị trí và khả năng dung nạp khi được thăm khám. Những dấu hiệu không ổn định về sinh lý hay các khó chịu có ý nghĩa là những dấu chỉ cho thấy có sự chậm trễ. Xem tiếp...