Hội chứng Rett

Ngày đăng: Jan 03, 2010 10:10:36 AM

Hội chứng Rett là hội chứng nằm trong nhóm các rối loạn phát triển lan toả (Pervasive Developmental Disorders). Hội chứng Rett có các dấu hiệu sau đây:

         A.   Các dấu hiệu:

1)    Phát triển bình thường rõ ràng từ trước sanh đến chu sanh

2)    Phát triển tâm thần vận động bình thường rõ ràng trong 5 năm đầu đời

3)    Vòng đầu có kích thước bình thường khi sanh. Xem tiếp...