Hệ thống chẩn đoán DSM-PC

Ngày đăng: Dec 21, 2009 7:59:0 AM

Nhắm vào nhu cầu phân loại sức khoẻ tâm thần của những nhà lâm sàng làm việc trong lãnh vực chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ cùng với Hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ đã hợp tác với nhau trong dự án nhằm cải thiện phân loại, ghi nhận được và chẩn đoán các rối loạn sức khoẻ tâm thần của trẻ nhỏ trong công việc chăm sóc ban đầu. DSM-PC ra đời trong bối cảnh này. Xem tiếp...