Hạnh nhân và " trí nhớ cảm xúc"

Ngày đăng: Dec 22, 2009 3:4:29 AM

Hạnh nhân (Amygdala) có vai trò như một vùng não chính có nhiệm vụ đối với xử lý, diễn dịch và tổng hợp các thông tin liên quan đến cảm xúc ( Clugnet & LeDoux, 1990). Giống như nhân lục ( Locus ceruleus) đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển sự cảnh giác, hạnh nhân đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý các nối kết hướng tâm và ly tâm liên quan đến chức năng cảm xúc.  Xem tiếp....