Hình ảnh và chức năng của các vùng não

Ngày đăng: Mar 01, 2010 4:4:32 AM

Chúng ta xem qua hình ảnh của các vùng não và chức năng của chúng. Não bộ hoạt động như một thể thống nhất, mặc dù có những vùng riêng biệt phụ trách chức năng riêng biệt nhưng để đáp ứng các nhiệm vụ phức tạp hay các chức năng cao cấp, cần có nhiều vùng não cùng tham gia với nhau. Xem hình...