Hành vi thách đố

Ngày đăng: Dec 13, 2009 4:35:5 AM

Hành vi thách đố là một thuật ngữ dùng để mô tả các hành vi làm trở ngại đời sống  hàng ngày của một cá thể hay người chăm sóc. Những hành vi này có thể được gây ra bởi các yếu tố y học, tâm thần hay môi trường. Nó có thể là một yếu tố đóng góp chính vào việc cách ly xã hội và thiếu cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở người khuyết tật. Những ví dụ về hành vi thách đố như: gây hấn, hành vi tự gây tổn thương, phá hoại tài sản, hành vi chống đối, hành vi định hình, hành vi xã hội không thích hợp, hành vi rút lui.Xem tiếp...