Giới thiệu về sổ tay chẩn đoán tâm động PDM

Ngày đăng: Dec 14, 2009 5:55:9 AM

PDM là gì? PDM viết tắt của cụm từ Psychodynamic Diagnostic Manual: sổ tay chẩn đoán tâm động, là một khung chẩn đoán nhằm cố gắng đánh giá toàn bộ mức hoạt động chức năng của một cá thể, ở cả mức độ sâu cũng như nông về cảm xúc, nhận thức, và xã hội. Khung chẩn đoán này hy vọng mang đến sự cải thiện về chẩn đoán và điều trị các rối loạn sức khoẻ tâm thần và cho phép một tầm hiểu biết đầy đủ hơn về chức năng của tâm trí , não bộ và sự phát triển của chúng. Mục tiêu của PDM là bổ sung cho những cố gắng của DSM và ICD trong 30 năm qua. Xem tiếp...