Các yếu tố sinh học thần kinh liên quan đến lo âu

Ngày đăng: Dec 18, 2009 2:13:10 AM

Các bằng chứng bắt đầu cho thấy có các quá trình sinh học thần kinh liên quan đến việc dễ phát triển thành rối loạn lo âu (Salle & March, 2001). Trong thời điểm sợ hãi, các nội tiết tố stress được phóng thích và dẫn đến việc gia tăng tính kích thích của trục hạ đồi-tuyến yên-tuỷ thượng thận là chu trình của não liên quan đến sợ hãi. Khi những chu trình này bị kích thích thường xuyên, trẻ phát triển một tình trạng gia tăng nhạy cảm với lo âu. HỆ THỐNG HÀNH VI TIẾP CẬN (behavioural approach system)(BAS) và HỆ THỐNG HÀNH VI ỨC CHẾ ( behavioural inhibition system)(BIS) là điểm khởi đầu để hiểu được cấu trúc của hệ thần kinh liên quan đến đáp ứng lo âu. Xem tiếp...