Các yếu tố sinh học liên quan đến trầm cảm

Ngày đăng: Dec 30, 2009 6:50:35 AM

DI TRUYỀN: Tỷ lệ trùng hợp trong gia đình cho chúng ta một bằng chứng về  phần di truyền trong trầm cảm. Trẻ em, trẻ vị thành niên và người lớn có họ hàng gần bị trầm cảm sẽ có nguy cơ cao phát triển trầm cảm, với phần di truyền được lượng giá xấp xỉ khoảng 20-45%. Trầm cảm ở cha mẹ là một yếu tố nguy cơ đặc biệt đối với việc phát triển trầm cảm ở trẻ. Sự trùng lập trong gia đình cao hơn đối với trầm cảm bắt đầu trước tuổi 20, vì vậy người ta cho rằng trầm cảm khởi phát ở trẻ nhỏ là một biến đổi có kèm theo yếu tố di truyền mạnh mẽ.Xem tiếp...