Các thuốc kích hoạt tâm thần

Ngày đăng: Dec 28, 2009 5:34:35 AM

Có sự khó khăn trong việc phân loại hàng ngàn thuốc kích hoạt tâm thần ( psychoactive drugs). Phân loại dựa trên cấu trúc hoá học của thuốc đã không được thành công cho lắm bởi vì thuốc có cấu trúc giống nhau nhưng lại có tác dụng hoàn toàn khác nhau, ngược lại những thuốc có cấu trúc khác nhau nhưng lại có tác dụng rất giống nhau. Xem tiếp...