Các test tâm lý thần kinh

Ngày đăng: Jan 04, 2010 9:24:13 AM

Tại sao chúng ta lại phải làm test?: Trong quá khứ , mối quan  tâm về tâm lý thần kinh lâm sàng, đặc biệt là trong lãnh vực lượng giá, đã phản ánh một nhu cầu cần phải mở rộng việc hiểu biết trên lâm sàng về hành vi có ảnh hưởng đến chức năng của con người được gây ra bởi sự rối loạn chức năng của não bộ. Vì lẽ đó, việc đánh giá chức năng của não thông qua thực hiện test tâm lý thần kinh là một đóng góp chính đối với tâm lý học. Tâm lý thần kinh lâm sàng là một lãnh vực phát triển nhanh trong đó nhà tâm lý thần kinh có thể đóng một số vai trò.Theo cách truyền thống, một trong những vai trò đó là việc thực hiện các đánh giá tâm lý thần kinh về mối quan hệ giữa não bộ và hành vi. Mục đích của các công cụ thực hiện đánh giá tâm lý thần kinh là nhằm để xác định điểm mạnh yếu về hành vi và nhận thức của một bệnh nhân nhằm để trợ giúp trong việc chẩn đoán phân biệt các rối loạn sức khoẻ tâm thần  và trợ giúp trong các kế hoạch điều trị và xuất viện. Xem tiếp...