Các mốc phát triển vận động và phát triển tâm trí

Ngày đăng: Jan 05, 2010 3:30:17 AM

Phát triển tâm vận động trong những tháng đầu đời là điều hết sức quan trọng vì nó là nền tảng cho sự phát triển sau này. Ngôi nhà muốn vững chắc thì phải có nền móng vững chắc. Các bài tập sau có thể giúp trẻ phát triển các mốc vận động và tâm trí theo độ tuổi. Xem tiếp...