Các loại tính khí (temperament) của trẻ

Ngày đăng: Dec 22, 2009 3:33:52 AM

Mỗi trẻ được sinh ra có một tính khí đặc biệt- một nhịp điệu đặc trưng, mức độ hoạt động, một trạng thái khí sắc đặc biệt, một khả năng đáp ứng một số những khả năng nhạy cảm, khả năng linh hoạt,sự ưa thích và không thích ( Molfese and Molfese, 2000.)Tiên phong trong lãnh vực này là Alexander Thomas và Stella Chess ( 1977), họ phân loại tính khí thành 3 kiểu ở trẻ nhỏ. Xem tiếp

Dr.Stella Chess