Các dấu hiệu giúp phát hiện suy kém âm mgữ và ngôn ngữ ở trẻ

Ngày đăng: Jan 18, 2010 9:15:10 AM

*Thế nào là âm ngữ?: Âm ngữ là cách trẻ nói như thế nào, có bị ngọng, nói lắp, ngắt quãng, giọng không rõ…

*Thế nào là ngôn ngữ?: Là khả năng trẻ hiểu được gì, trẻ nói điều gì

                                  Ngôn ngữ cảm nhận: trẻ hiểu được ngôn ngữ của người khác

                                  Ngôn ngữ diễn đạt: Trẻ nói điều gì, điều đó có phù hợp với ý   muốn     

                                  của trẻ không? Xem tiếp...