Các dấu hiệu gợi ý trẻ có thể có chậm phát triển trí tuệ

Ngày đăng: Dec 25, 2009 10:37:38 AM

Mẹ có vấn đề khó khăn trong chuyển dạ

Gia đình có tiền sử nghiện rượu hay sử dụng chất gây nghiện

Môi trường ở nhà không đủ những kích thích giúp trẻ phát triển

Gia đình nghèo

Trẻ bị suy dinh dưỡng. Xem tiếp....