Các dấu hiệu cảnh báo tự kỷ

Ngày đăng: Dec 22, 2009 2:21:24 PM

 

-Không biết cười lớn tiếng hoặc có những biểu lộ vui vẻ, thích thú khác ở 6 tháng tuổi

-Không chia sẻ qua lại với những âm thanh, nụ cười, hoặc biểu lộ nét mặt ở lúc 9 tháng

-Không biết bập bẹ lúc 12 tháng. Xem tiếp...