Đánh giá mức phát triển vận động thô và tinh ở trẻ

Ngày đăng: Dec 25, 2009 9:11:7 AM

Mốc phát triển vận động thô là điểm dễ nhớ nhất đối với hầu hết cha mẹ và đây cũng là câu hỏi mở đầu mà không gây một đe doạ nào. Dùng độ tuổi mà các mốc  trẻ đạt được, đánh giá sự tiến triển là chỉ số đánh giá vận động  tốt nhất , chỉ số này được định nghĩa là tuổi vận động / tuổi thật. Chỉ số vận động thô dưới 50 ở trẻ khi không có bệnh lý tiến triển, thì cuối cùng sẽ có đi kèm với khuyết tật về chức năng vận động. Chỉ số vận động thô bằng hoặc trên 50 hầu như không có vấn đề khuyết tật về vận động lâu dài về sau. Có một số ngoại lệ, trẻ bị liệt nửa người có thể chỉ có hơi chậm trễ ở mốc phát triển vận động thô lúc còn nhỏ nhưng có thể có khuyết tật rõ ràng sau này về chức năng vận động thô và vận động tinh. Xem tiếp...