Chào mừng bạn đến với trang web Tâm Lý Học Thần Kinh

Tâm lý học thần kinh (Neuropsychology) là một chuyên ngành thuộc tâm lý học (psychology) hoặc có thể xếp vào phân ngành của khoa học thần kinh (Neuroscience). Tâm lý học thần kinh nghiên cứu mối liên hệ giữa chức năng sinh lý của não bộ với hành vi.và nhận thức. Tâm lý học thần kinh lâm sàng liên quan đến lượng giá và phục hồi chức năng não bị tổn thương làm suy kém khả năng thực hiện chức năng của cá thể. Tâm lý học thần kinh nhận thức tập trung vào xem xét ảnh hưởng của tổn thương não đối với quá trình tư duy nhằm xây dựng các mô hình thực hiện chức năng nhận thức bình thườngthường. Neuropsychology (apa.org) 

   CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

TRẺ HỘI CHỨNG DOWN