TÂM BỆNH LÝ

Những vấn đề tâm lý và sức khoẻ tâm thần trên bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và bệnh mãn tính ( Xem file đính kèm)