Phát triển vận động

      


 Hình ảnh minh hoạ các điểm mốc phát triển vận động thô  từ 1-6 tháng 

                    Prone: Tư thế nằm sấp

                    Supine: Tư thế nằm ngửa
                    Sitting: Tư thế ngồi
                    Standing: Tư thế đứng
                    Hypotonia: Giảm trương lực cơ
                    Hai slide hình cuối minh hoạ trẻ có trương lực giảm thấp (trẻ mềm nhão)
                    Tác giả: Cô Barbara Hodge là chuyên viên vật lý trị liệu  Hoa Kỳ

Comments