Điện não đồ, một công cụ dùng để nghiên cứu chức năng và các bệnh lý của não, đặc biệt là động kinh

Điện não đồ ( EEG) có thể dùng để thăm dò chức năng của não hay chẩn đoán bệnh lý của não, đặc biệt là động kinh, đo EEG cũng không quá phức tạp và không tốn kém nhiều cho bệnh nhân

Trang trình chiếu Web Picasa


Comments