Các thông báo

 Các bạn sinh viên khoa giáo dục đặc  biệt năm 04  trường ĐHSP có thể vào mục BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN để xem lại bài và download bài giảng 

đăng 20:14 14 thg 2, 2011 bởi Dr Giang Phan   [ đã cập nhật 18:06 12 thg 4, 2011 ]

                                               

Dành cho các bạn sinh viên khoa tâm lý lớp 07, Đại học Văn Hiến

đăng 09:50 18 thg 4, 2010 bởi Giang Phan

Các bạn có thể lấy tài liệu bài giảng tâm lý học thần kinh ở mục BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN

đăng 22:28 28 thg 12, 2009 bởi Dr Giang Phan   [ cập nhật 01:03 10 thg 4, 2010 bởi Giang Phan ]


Thông báo

đăng 22:41 14 thg 12, 2009 bởi Dr Giang Phan

Các anh chị lớp GDĐB-hệ hoàn chỉnh kiến thức 2 có thể lấy bài Hội chứng Down và Bại Não và giới thiệu Floortime,  file PDF ở mục BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN

Thông báo cho lớp GDDB-2 ĐHSP

đăng 21:44 12 thg 12, 2009 bởi Dr Giang PhanCác bạn có thể Download phần bài giảng " rối loạn thách thức chống đối" trong mục BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN

THÔNG BÁO CHO LỚP GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 04-ĐHSP

đăng 19:16 30 thg 11, 2009 bởi Dr Giang Phan

Các bạn lớp giáo dục đặc biệt 04 có thể vào mục BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN để xem thêm bài đã giảng và download bài giảng

1-6 of 6